Văn hoá công ty Nhật: Sai lầm thường gặp khi nói lời cảm ơn/xin lỗi trong tiếng Nhật

NGƯỜI ĐI LÀM

Cách chào hỏi thông thường khi học tiếng Nhật đó là おはようございます, こんにちは, こんばんは thay đổi theo thời điểm trong ngày. Ngoài ra người Nhật còn có một số cách chào khác như  ごきげんよう, どうも, やぁ phụ thuộc vào hoàn cảnh, con người, mối quan hệ… Thật khó nhưng cũng vô cùng thú vị […]

Làm việc ở Nhật: 10 cách chào hỏi phù hợp với các tình huống thư tín thương mại tiếng Nhật (kì 2)

NGƯỜI ĐI LÀM

Bạn đã vận dụng được 5 cách Chào hỏi phù hợp với các tình huống thư tín thương mại tiếng Nhật kì 1 chưa? Hôm nay LocoBee sẽ tiếp tục gửi tới các bạn 5 cách chào hỏi khác cực kì hiệu quả trong những tình huống tương ứng của công việc nhé!   Số 6: 重ね重ね申し訳ありません […]

ページトップへ