Văn hoá công ty Nhật – Sự khác nhau của いたします và 致します trong văn viết

NGƯỜI ĐI LÀM

Trong văn viết ở các văn bản hay email, tin nhắn liên lạc với đối tác, cấp trên… để thể hiện sự lịch sự thường thêm đằng sau động từ gốc từ “itashimasu” – đề cập đến người nói hoặc người viết sẽ làm gì. Theo bạn thì “itashimasu” sẽ được viết là いたします hay […]

ページトップへ