Làm việc ở Nhật: 10 cách chào hỏi phù hợp với các tình huống thư tín thương mại tiếng Nhật (kì 1)

NGƯỜI ĐI LÀM

Nếu ai đang làm việc ở công ty Nhật hay từng soạn thảo thư bằng tiếng Nhật thì chắc chắn biết câu chào hỏi thông dụng “お世話になっております”. Nhưng lúc nào cũng dùng câu này thì cả người đọc thậm chí là người soạn thảo thư cũng cảm thấy nhàm chán đúng không nào? Bật […]

ページトップへ