Cơ quan bảo vệ nhân quyền của Bộ Tư pháp hỗ trợ tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

Xu hướng người nước ngoài đến và sinh sống tại Nhật Bản đang ngày càng tăng lên. Sự khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo, văn hoá cũng như phong tục tập quán chính là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề liên quan đến quyền con người. Ví dụ, vì là người nước ngoài nên không được phép thuê nhà, bị từ chối không phục vụ khi đến tiệm cắt tóc hay trẻ em người nước ngoài bị bắt nạt tại trường học.

Là người nước ngoài, bạn có từng cảm thấy những vấn đề về quyền con người xảy ra trong cuộc sống như: bị đối xử bất công ở cộng đồng, nơi làm việc, bị bắt nạt ở trường học…?

Cơ quan bảo vệ nhân quyền của Bộ Tư pháp có cổng tư vấn để trao đổi các vấn đề có khả năng vi phạm quyền con người. Trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành điều tra thực tế liên quan để đưa ra biện pháp thích đáng. Hãy cùng nhau tìm ra cách loại bỏ các hành vi vi phạm nhân quyền. Đừng lo lắng một mình mà hãy liên lạc với chúng tôi.

 

Cán bộ của Cục Tư pháp hay thành viên của cơ quan bảo vệ nhân quyền sẽ lắng nghe những lo lắng của bạn để cùng nhau tìm ra phương pháp giải quyết hiệu quả nhất.

Với phương châm “Cùng nhau coi trọng nhân quyền của người nước ngoài”, Cơ quan bảo vệ nhân quyền của Bộ Tư pháp đã thiết lập ra “Đường dây tư vấn về nhân quyền bằng tiếng nước ngoài”, “Kênh tiếp nhận tư vấn về nhân quyền qua mạng internet bằng tiếng nước ngoài” và “Trung tâm tư vấn về nhân quyền dành cho người nước ngoài” với 50 cơ sở trực thuộc Cục Tư pháp – Cục Tư pháp địa phương. Các trung tâm tư vấn phù hợp với cả những người có tiếng Nhật không tốt.

  • Là cơ quan nhà nước có lập trường trung lập và công bằng
  • Trao đổi tư vấn miễn phí và không phát sinh giấy tờ
  • Dựa vào nội dung tư vấn sẽ giới thiệu tới tổ chức có liên quan, đưa ra lời khuyên về mặt pháp lý, tiến hành hoà giải giữa các bên*1, đưa ra những yêu cầu cải thiện đối với bên vi phạm*2

*1*2 Các biện pháp này có mục đích chủ yếu là khuyến khích các bên liên quan thực hiện cải thiện một cách tự giác sau khi đã lý giải được vấn đề và không có tính cưỡng chế.

 

Cách thức nhận tư vấn

[Điện thoại]

Đường dây tư vấn về nhân quyền bằng tiếng nước ngoài: 0570-090911

(Ngày thường 9:00-17:00, trừ nghỉ Tết)

[Internet]

Kênh tiếp nhận tư vấn về nhân quyền qua mạng internet bằng tiếng nước ngoài (Trang tiếng Anh)

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

[Gặp trực tiếp]

Cục Tư pháp – Cục Tư pháp địa phương (Ngày thường 9:00-17:00, trừ nghỉ Tết)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html (Trang tiếng Nhật)

Vui lòng tham khảo trang sau để biết thêm chi tiết

http://www.moj.go.jp/content/001282103.pdf

bình luận

ページトップに戻る