Làm việc ở Nhật: 10 cách chào hỏi phù hợp với các tình huống thư tín thương mại tiếng Nhật (kì 2)

NGƯỜI ĐI LÀM

Bạn đã vận dụng được 5 cách Chào hỏi phù hợp với các tình huống thư tín thương mại tiếng Nhật kì 1 chưa? Hôm nay LocoBee sẽ tiếp tục gửi tới các bạn 5 cách chào hỏi khác cực kì hiệu quả trong những tình huống tương ứng của công việc nhé!   Số 6: 重ね重ね申し訳ありません […]

ページトップへ