cấm

Tại sao việc mang giống cây trồng và cây non của Nhật Bản ra nước ngoài bị cấm?

Về Đạo luật Hạt giống và Bảo vệ Giống cây trồng của Nhật Bản, đạo luật gần đây đã được sửa đổi để cấm lấy hạt và cây non của một số giống cây trồng nông nghiệp Nhật Bản mang ra nước ngoài. Cùng tìm hiểu các thông tin dưới đây để hiểu hơn sự ra đời của những luật này nhé! Câu hỏi: Một số giống

ページトップに戻る