thuế

Số tiền nhận được sau thuế của từng mức thu nhập theo năm khi làm việc ở Nhật (kì 4)

Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước đắt đỏ đi cùng với nhiều khoản thuế, bảo hiểm… Do đó số tiền thực tế mà một người nhận được hàng tháng phải là con số danh nghĩa trừ đi các khoản thuế, bảo hiểm này. Để giúp bạn đọc ước lượng được số tiền nhận về hàng tháng sau khi trừ đi bảo hiểm, thuế ở từng m

Số tiền nhận được sau thuế của từng mức thu nhập theo năm khi làm việc ở Nhật (kì 1)

Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước đắt đỏ đi cùng với nhiều khoản thuế, bảo hiểm... Do đó số tiền thực tế mà một người nhận được hàng tháng phải là con số danh nghĩa trừ đi các khoản thuế, bảo hiểm này. Để giúp bạn đọc ước lượng được số tiền nhận về hàng tháng sau khi trừ đi bảo hiểm, thuế ở

thuê nhà ở Nhật cho người Việt

Chính phủ Nhật xem xét lại chế độ miễn giảm thuế khi vay nợ ngân hàng để mua nhà

Miễn giảm thuế khi vay nợ ngân hàng để mua nhà sẽ là 1 trong những trọng tâm của cải cách thuế trong năm 2021 của Nhật. Theo chế độ hiện tại: Khi người dân đang có 1 khoản vay nợ ngân hàng để mua nhà thì vào thời điểm cuối năm, số thuế được miễn giảm sẽ bằng 1% của dư nợ tại thời điểm cuối năm

ページトップに戻る