câu nói hay

Học tiếng Nhật qua những câu nói hay về cuộc sống (kì 1)

Chắc hẳn với các bạn học ngoại ngữ, việc sưu tầm các câu nói hay là một sở thích đúng không nào? Hãy để LocoBee giới thiệu tới bạn các câu nói hay này nhé! Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu tiếng Nhật hơn đấy! Chuỗi bài viết lần này là các câu nói về cuộc sống. Cùng xem nhé! #1. 人生とは1日の積み重ね。1日を一生懸命生

Học tiếng Nhật qua những câu nói hay về cách sống (kì 3)

Chắc hẳn với các bạn học ngoại ngữ, việc sưu tầm các câu nói hay là một sở thích đúng không nào? Hãy để LocoBee giới thiệu tới bạn các câu nói hay này nhé! Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu tiếng Nhật hơn đấy! Chuỗi bài viết lần này là các câu nói về cách sống. Cùng xem nhé! #1. 生きるとは、注射のようなもの。痛いのは、

Học tiếng Nhật qua những câu nói giúp bạn mạnh mẽ hơn khi gặp bế tắc (kì 2)

Chắc hẳn với các bạn học ngoại ngữ, việc sưu tầm các câu nói hay là một sở thích đúng không nào? Hãy để LocoBee giới thiệu tới bạn các câu nói hay này nhé! Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu tiếng Nhật hơn đấy! Chuỗi bài viết lần này là các câu nói giúp mang bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi gặp bế tắc trong c

Học tiếng Nhật qua những câu nói giúp bạn mạnh mẽ hơn khi gặp bế tắc (kì 1)

Chắc hẳn với các bạn học ngoại ngữ, việc sưu tầm các câu nói hay là một sở thích đúng không nào? Hãy để LocoBee giới thiệu tới bạn các câu nói hay này nhé! Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu tiếng Nhật hơn đấy! Chuỗi bài viết lần này là các câu nói giúp mang bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi gặp bế tắc trong c

ページトップに戻る