Hướng dẫn xin Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin để ra nước ngoài của Nhật

Khi nhập cảnh vào một quốc gia khác, để quốc gia đó xác định việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch hay không, Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng (ワクチン接種証明書 – Wakuchin sesshu shomeisho), hay còn được gọi là Hộ chiếu vắc xin, để chứng minh công khai thực tế về việc tiêm vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới. Việc tiếp nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng này bắt đầu được thực hiện tại các địa phương từ ngày 26 tháng 7, năm 2021.

Giấy chứng nhận tiêm chủng này sẽ được cấp cho những ai cần ra nước ngoài. Ngoài trường hợp này, nếu cần lịch sử đã tiêm chủng vắc xin thì hãy sử dụng 接種済証/”giấy chứng nhận tiêm chủng” hoặc 接種記録書/”hồ sơ tiêm chủng” được cấp sau khi tiêm.

Điều cần biết khi đi tiêm vắc xin phòng vi rút corona ở trung tâm tiêm chủng lớn tại Nhật

 

#1. Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin/ワクチン接種証明書

Giấy chứng nhận tiêm chủng được cấp dựa trên đơn xin của người đã được tiêm chủng như một bằng chứng công khai về việc tiêm chủng phòng chống vi rút corona chủng mới được thực hiện ở mỗi thành phố dựa trên Luật tiêm chủng.

Tạm thời, nó sẽ được cấp bằng văn bản. Liên quan đến việc số hóa, Chính phủ Nhật đang xem xét phát triển tiêu chuẩn mã hai chiều cần thiết để hiển thị chứng chỉ tiêm chủng điện tử trên phạm vi quốc tế.

 

#2. Điểm cần lưu ý về Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin

  • Việc tiêm chủng hay không là do cá nhân quyết định và việc cấp giấy chứng nhận tiêm chủng không mang tính chất ép buộc việc tiêm chủng
  • Không có giấy chứng nhận tiêm chủng không có nghĩa là cá nhân sẽ không thể đi du lịch nước ngoài
  • Vui lòng chỉ xin giấy chứng nhận tiêm chủng khi cần đến một quốc gia hoặc khu vực để được phép nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bằng cách xuất trình giấy chứng nhận này
  • Bằng việc sở hữu giấy chứng nhận tiêm chủng, không có nghĩa là có thể áp dụng với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ. Thông tin mới nhất về các quốc gia và khu vực có thể được sử dụng được thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao*
  • Vào thời điểm hiện tại, việc có giấy chứng nhận tiêm chủng không đồng nghĩa với việc được nới lỏng các biện pháp phòng chống lây nhiễm khi nhập cảnh vào Nhật Bản

Để biết thông tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh vào Nhật Bản, vui lòng xem tại trang dưới đây:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

*Danh sách các quốc gia/khu vực có thể sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vi rút corona chủng mới khi ra nước ngoài:

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

 

#3. Xin và phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin

Đối tượng: Trước mắt, giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ được cấp cho những người đáp ứng cả 2 điều kiện sau.

  • Đã được tiêm vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới dựa trên Luật Tiêm chủng (theo chương trình ưu tiên cho nhân viên y tế, đối tượng ưu tiên khác, tiêm chủng tại công ty, địa phương sinh sống….)
  • Khi đi từ Nhật Bản ra nước ngoài, giấy chứng nhận này là bắt buộc vì việc sở hữu giấy chứng nhận tiêm chủng này cho phép nước đối tác nới lỏng các biện pháp phòng chống vi rút corona

Do đó, những đối tượng sau không đủ điều kiện:

  • Những ai không có ý định sử dụng để đi ra nước ngoài (theo quy định hiện tại)
  • Những người đã được tiêm chủng ở nước ngoài (những người đã được tiêm chủng không dựa trên luật tiêm chủng của Nhật Bản)

* Vui lòng liên hệ với Bộ Ngoại giao về việc cấp giấy chứng nhận cho những người đã được Bộ Ngoại giao tiêm vắc xin cho người Nhật tạm trú ở nước ngoài trở về

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

* Nếu đã tham gia thử nghiệm lâm sàng về việc tiêm vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới vui lòng xem tại đây:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate_00001.html

 

#4. Nơi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin

Nơi nộp hồ sơ là cơ quan địa phương nơi đã cấp phiếu tiêm chủng (thường căn cư theo địa chỉ trên giấy chứng nhận cư trú)

Nếu bạn đã được tiêm chủng bằng cách sử dụng phiếu tiêm chủng của thành phố khác cho lần đầu tiên và lần thứ hai, chẳng hạn như khi bạn chuyển đến sau khi tiêm chủng thì cần xin ở cả 2 nơi.

 

#5. Hồ sơ xin Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin

(1) Đơn đăng ký * 1

(2) Hộ chiếu có giá trị ra nước ngoài * 2

(3) Phần 予診のみ/”Chỉ kiểm tra sơ bộ” của phiếu tiêm chủng * 3

(4) Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ tiêm chủng * 4

Lưu ý: Các tài liệu khác có thể được yêu cầu. Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của từng chính quyền địa phương.

* 1 Có tại cơ quan hành chính địa phương

* 2 Số hộ chiếu in trên Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin phải trùng với số hộ chiếu được sử dụng để đi nước ngoài. Nếu số hộ chiếu của bạn thay đổi sau khi bạn đã nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng, bạn sẽ phải xin lại giấy chứng nhận tiêm chủng. Nếu bạn đang xin hộ chiếu, vui lòng xin giấy chứng nhận tiêm chủng sau khi hộ chiếu được cấp. Bạn cũng có thể xin hộ chiếu do chính phủ nước ngoài cấp nếu là công dân nước ngoài.

* 3 Về nguyên tắc, nếu bạn không có (3), bạn sẽ cần một tài liệu cho phép xác nhận số My Number của bạn (ví dụ bản sao giấy chứng nhận cư trú số My Number..). Nếu không thể xuất trình tài liệu có thể xác nhận số My Number, bạn có thể sử dụng tài liệu xác minh danh tính có thông tin địa chỉ khi bạn được tiêm vắc xin

Phần “予診のみ” như hình bên dưới (phần đóng khung đỏ, mực đen)

Ảnh: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

* 4 Nếu mất (4), người đi xin có thể sử dụng bản sao của phiếu tiêm chủng

 

#6. Nội dung có trên Giấy chứng nhận tiêm chủng

Giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ có các thông tin liên quan đến người tiêm chủng (tên, ngày sinh, v.v.), hồ sơ tiêm chủng (loại vắc xin, ngày tiêm chủng, v.v.) và số hộ chiếu để có thể sử dụng khi đi ra nước ngoài. Các thông tin này được viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Ảnh: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Chính phủ Nhật cũng thực hiện các biện pháp chống làm giả.

 

#7. Liên hệ

Đối với thời hạn cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và thủ tục riêng cho từng địa phương, vui lòng kiểm tra thông tin của từng địa phương nơi nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc liên hệ tới cơ quan liên quan của địa phương đó.

Đối với các vấn đề chung liên quan đến giấy chứng nhận tiêm chủng, vui lòng liên hệ với bàn tư vấn qua điện thoại về vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Quầy tư vấn qua điện thoại (Tổng đài) về vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới:

Điện thoại liên lạc: 0120-761770

Điều gì cần chú ý khi điều trị corona tại nhà?

Nhật xem xét việc sử dụng rộng rãi hộ chiếu vắc xin

Nên hay không nên tiêm vắc xin phòng chống vi rút corona chủng mới?

Chi phí đầu vào cực thấp – Village House chính là giải pháp tìm nhà của người Việt tại Nhật

 

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

 

bình luận

ページトップに戻る