TIN TỨC

Giải pháp đối phó với lãng phí thực phẩm thú vị của quận Arakawa

TIN TỨC

Ước tính 1 năm lượng lãng phí thực phẩm tại các hộ gia đình của quận Arakawa, thủ đô Tokyo là hơn 3.800 tấn. Địa phương này đang tích cực thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu sự lãng phí thực phẩm. Một trong số những chiến dịch mà quận đang thực hiện đó là tiếp nhận các thực phẩm không dùng nữa có thời gian sử dụng tốt nhất – shomikigen trên 2 tháng từ các hộ gia đình và đem phát miễn phí cho những người sống một mình.

 

Trong năm 2019, quận có chủ trương tăng cường các hoạt động đối phó với lãng phí lương thực. Cụ thể, quận sẽ thu gom miễn phí các sản phẩm gần đến thời gian sử dụng tốt nhất – shomikigen hoặc bán không hết của các siêu thị thuộc địa bàn quận. Sau đó thành lập một địa điểm gọi là Nhà ăn của bé cho các trẻ em trong địa phương và phân phát miễn phí các sản phẩm đã thu gom được trước đó.

 

Một người hoạt động tình nguyện cho chương trình này cho biết “bằng việc nhận những sản phẩm như vậy, các hộ gia đình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí và có thể dùng nó vào một việc khác”.

 

Cán bộ của quận Arakawa cho biết “Chương trình không chỉ đáp ứng được nhu cầu từ các đơn vị muốn cắt giảm lãng phí thực phẩm và nhu cầu của những người muốn nhận những sản phẩm này từ Nhà ăn của bé. Trong tương lai chúng tôi muốn tổ chức để cho các bé sẽ đến trực tiếp Nhà ăn của bé để nhận sản phẩm về”.

Với 100 Yên bạn có thể mua được những gì tại Nhật Bản???

 

Theo NHK 

Ảnh Arakawaku

  • twitter
  • facebook
  • LINE
  • Pinterest
RELATED POST

ページトップへ