Năng lực tiếng Anh của học sinh ở Nhật không đạt mục tiêu của chính phủ

Trình độ thông thạo tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Nhật Bản được ghi nhận trong một cuộc khảo sát vào năm học 2021 một lần nữa không đạt được mục tiêu của quốc gia. Thông tin mới được Bộ Giáo dục nước này cho biết.

Cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra năng lực tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập trên toàn quốc.

 

Năng lực của học sinh

  • Tổng số 47,0% học sinh trung học cơ sở năm thứ 3 có năng lực tiếng Anh tương đương với ít nhất chứng chỉ Trình độ 3 trong Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh thực tế “Eiken”
  • 46,1% học sinh trung học phổ thông năm thứ 3 có trình độ thông thạo tương đương với Trình độ Eiken Pre-2 trở lên

Cả hai nhóm đều không đạt được mục tiêu 50% đặt ra vào năm học 2022 của chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, khi được chia nhỏ theo tỉnh hoặc thành phố được chỉ định bởi pháp lệnh, có một số trường hợp trong đó sự gia tăng kỹ năng ngôn ngữ của người hướng dẫn trong số các yếu tố khác tạo ra kết quả có sự khác biệt đáng kể giữa các cơ quan địa phương.

năng lực tiếng Anh của người Nhật

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 12 năm 2021, với đối tượng là học sinh năm thứ 3 của tất cả 9.252 trường trung học cơ sở công lập và 3.306 trường trung học phổ thông công lập ở Nhật Bản. Nghiên cứu cho năm học trước đã bị hủy bỏ do sự lây lan của COVID-19.

“Kế hoạch cơ bản thứ ba về thúc đẩy giáo dục” của Chính phủ Nhật đã được xác nhận bởi một quyết định của Nội các vào năm 2018, vạch ra kế hoạch để bồi dưỡng những người lao động có khả năng hoạt động trên thị trường toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu có trên 50% học sinh đạt khả năng tiếng Anh ít nhất là A1 theo thang điểm Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) 6 bậc, tương đương với chứng chỉ Eiken 3, khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Chính phủ cũng đặt mục tiêu có ít nhất một nửa số học sinh trung học tốt nghiệp đạt trình độ A2 trở lên theo thang điểm CEFR, tương đương với chứng chỉ Eiken Pre-2 trở lên.

 

Thành tích theo địa phương

Đối với kết quả theo tỉnh hoặc thành phố do pháp lệnh chỉ định, thành phố Saitama có tỷ lệ học sinh trung học cơ sở hoàn thành mục tiêu khả năng tiếng Anh cao nhất (86,3%) lần thứ 2 liên tiếp, tiếp theo là tỉnh Fukui (85,8%). Ở vị trí thứ 3, kém gần 20% là thành phố Fukuoka (66,0%). Sự khác biệt giữa thành phố Saitama và thành phố có tỷ lệ sinh viên đạt tiêu chuẩn thông thạo thấp nhất đã tăng từ 45,4 điểm trong cuộc khảo sát trước lên 54,4 điểm.

Chính quyền thành phố Saitama bắt đầu cung cấp chương trình giáo dục tiếng Anh từ lớp 1 ở trường tiểu học vào năm học 2016. Nó tạo ra chương trình giảng dạy tích hợp bao gồm 9 năm giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời coi trọng 4 kỹ năng “nghe nói đọc viết” tiếng Anh.

du học Nhật Bản

Trong khi đó, Chính quyền tỉnh Fukui đã chỉ định trợ lý giáo viên ngôn ngữ (ALT) cho tất cả các trường học. Duy trì tiêu chuẩn cao về giáo dục tiếng Anh thông qua các nỗ lực như hoạt động của nhóm nghiên cứu tình nguyện bao gồm tất cả giáo viên tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở và trung học công lập. Bộ giáo dục có quan điểm rằng những nỗ lực như vậy đã dẫn đến thành tích cao của Saitama và Fukui.

 

Năng lực của giáo viên tiếng Anh

Cuộc khảo sát cũng kiểm tra thêm khả năng tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh.

Đối với các trường trung học cơ sở trên toàn quốc, 40,8% giáo viên tiếng Anh có trình độ thông thạo B2 theo thang điểm CEFR (tương đương với chứng chỉ Eiken Pre-1) trở lên, trong khi tỷ lệ này ở giáo viên trung học là 74,9%. Theo cơ quan địa phương, tỉnh Fukui có tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông cao nhất, lần lượt là 64,8% và 96,9%. Các cơ quan địa phương có tỷ lệ giảng viên đủ điều kiện cao thứ 2 là thành phố Hiroshima (62,0%) cho các trường trung học cơ sở và tỉnh Tottori (96,0%) cho các trường trung học.

năng lực tiếng Anh của người Nhật

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ nhận xét, “Các thành phố và tỉnh địa phương đã tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ và nỗ lực để nâng cao khả năng tiếng Anh của người hướng dẫn ngay cả giữa đại dịch corona đã đạt được kết quả khả quan. Chúng tôi mong muốn những tấm gương tiêu biểu này sẽ lan rộng sang các địa phương khác”.

Hệ thống giáo dục Nhật Bản – điều cần biết trước khi đi du học

Du học Nhật Bản bằng tiếng Anh: Điều kiện và hồ sơ ứng tuyển

 

Theo The Mainichi

bình luận

ページトップに戻る