Các khoản tiền bị khấu trừ từ lương khi làm việc ở Nhật Bản

Khi bạn làm việc ở Nhật, các khoản tiền thuế, tiền bảo hiểm… của Nhật sẽ khấu trừ trực tiếp từ lương. Điều đó có nghĩa là số tiền bạn nhận được hàng tháng sẽ không giống với số tiền đã được ghi trong hợp đồng. Vậy số tiền thuế khấu trừ từ lương là bao nhiên?

Hãy cùng LocoBee xem qua những ví dụ thực tế này nhé!

【Khấu trừ】Những khoản bị khấu trừ từ tiền lương

Dưới đây là những khoản tiền bị khấu trừ từ tiền lương. Đầu tiên là một nửa số tiền bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu (nenkin)… và thuế cư trú đã được quyết định và sẽ không thay đổi trong suốt một năm. Mặt khác, thuế thu nhập sẽ thay đổi tùy thuộc vào số tiền lương thanh toán hàng tháng, vì vậy nếu tháng nào làm thêm giờ nhiều thì tháng đấy sẽ bị trừ thuế thu nhập nhiều hơn những tháng khác.

 1. Tiền bảo hiểm sức khỏe
  Trong trường hợp thương tích hoặc bệnh tật, bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả 30% chi phí cho bệnh viện. Phí bảo hiểm sẽ do công ty cùng với bạn chịu một nửa. Tùy thuộc vào công ty bảo hiểm y tế mà công ty đã đăng ký cho mà tỷ lệ bảo hiểm là khác nhau.
 2. Bảo hiểm chăm sóc
  Khi cần phải được chăm sóc, điều dưỡng thì  bạn sẽ phải  gánh vác 10% đến 20% chi phí cho những dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp trên 40 tuổi, bạn sẽ được yêu cầu tham gia bảo hiểm chăm sóc này và sẽ chi trả phí bảo hiểm y tế như trên. Những người dưới 40 tuổi thì không cần phải tham gia.
 3. Trợ cấp lương hưu
  Đây là khoản tiền phải chi trả để nhận được tiền trợ cấp lương hưu trong tương lai. Phí bảo hiểm sẽ được công ty chịu một nửa. Phí bảo hiểm trợ cấp lương hưu sẽ được quyết định dựa trên mức thu nhập trung bình hàng tháng trong suốt 3 tháng.
 4. Bảo hiểm việc làm
  Đây là khoản bảo hiểm để có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bị thất nghiệp. Công ty cũng sẽ chịu một nửa khoản phí này. Mức phí bảo hiểm cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào các hoạt động kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất bia, xây dựng… Tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm việc làm, số tiền trợ cấp thất nghiệp và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ khác nhau.
 5. Thuế thu nhập
  Đây là khoản thuế tính từ tổng tiền lương không bao gồm các khoản phụ cấp được miễn thuế. Đây là phương thức tính thuế lũy tiến có nghĩa là nếu thu nhập một năm cao thì tỷ lệ thuế cũng tăng cao. Tại thời điểm trả lương sẽ được khấu trừ  một lần theo kiểu “khấu trừ thuế từ lương”, số tiền thuế chính xác phải trả cho một năm sẽ được tính và quyết toán lại bởi bản “Điều chỉnh thuế cuối năm” (hoặc khoản hoàn lại cuối cùng) thường được yêu cầu làm ở công ty.
 6. Thuế dân cư

Đây là khoản thuế phải trả cho các quận, thành phố …nơi bạn đang cư trú. Số tiền này được quyết định bởi thu nhập hàng năm của năm trước đó, đây là cơ chế  thanh toán với tỷ lệ bằng nhau trong 12 tháng kể từ tháng 6 năm tiếp theo.

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng công ty mà có những khoản khấu trừ từ lương khác nhau như tiền thuê nhà, quỹ trợ cấp nghỉ hưu, chi phí công đoàn…

Nếu mức lương là 200.000 yên, thì số tiền thực tế nhận được sẽ là bao nhiêu?

Ví dụ là một nhân viên mới, thu nhập hàng tháng là 200.000 yên thì số tiền thực sự mà họ nhận được hàng tháng là khoảng bao nhiêu nhé.

<Nhân viên mới, tiền lương cơ bản 200.000 yên>

[Số tiền phải khấu trừ]

 • Tiền bảo hiểm y tế 8.900 yên (Số tiền này tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà công ty mua)
 • Tiền trợ cấp hưu trí: 18.300 yên
 • Bảo hiểm việc làm 600 yên
 • Thuế thu nhập 3.770 yên

※ Vì đây là ví dụ về trường hợp không có thu nhập của năm trước cho nhân viên mới nên sẽ không mất tiền thuế cư trú. Thuế cư trú sẽ được khấu trừ từ năm thứ hai trở đi.

<Tổng số tiền khấu trừ 31.570 yên>

Đây là số tiền sẽ bị khấu trừ trực tiếp từ lương.

Từ số tiền trên, số tiền thực sự mà bạn sẽ nhận được là 168.430 yên.

Lý do nộp thuế, bảo hiểm…

Bảo hiểm sức khỏe là cần thiết khi bạn bị bệnh hoặc bị thương, và bảo hiểm việc làm là cần thiết để nhận được các phúc lợi khi bị thất nghiệp.

Thuế thu nhập, thuế dân cư được sử dụng cho các hoạt động ở khu vực nơi bạn đang sinh sống tại Nhật. Trợ cấp phúc lợi hưu trí là để chuẩn bị cho tuổi già hoặc trường hợp khẩn cấp của bạn.

Nếu bạn sinh sống ở Nhật Bản, bạn sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến cuộc sống. Khi bạn làm việc ở Nhật, sống cuộc sống ở Nhật thì bạn phải có nghĩa vụ chi trả những khoản chi phí trên.

Số tiền khấu trừ cho người lao động Nhật Bản và người lao động nước ngoài đều như nhau?

Khi làm việc tại Nhật Bản, không có sự khác biệt giữa người lao động Nhật Bản và người nước ngoài, chẳng hạn như thuế, bảo hiểm và các khoản khấu trừ cơ bản. Sẽ không có chuyện vì bạn mang quốc tịch nước ngoài nên bạn không cần phải đóng các khoản phí bảo hiểm, thuế thu nhập… Nếu bạn đang làm việc ở Nhật, bạn phải hoàn thành các nghĩa vụ trên.

Tóm tắt thu nhập và khấu trừ lương

Khi làm việc ở Nhật Bản, bạn sẽ bị trừ các khoản thuế, phí bảo hiểm và những loại tiền khác đã được quy định trong hợp đồng giống như những gì phía trên đã giải thích. Đối với một nhân viên mới vào công ty, trong năm đầu tiên sẽ không phải đóng tiền thuế cư trú, số tiền bị trừ từ mức lương cơ bản sẽ khoảng 20%. Nếu từ năm thứ 2 trở đi, bạn sẽ phải chi trả khoản thuế thu nhập, chính vì thế hãy nghĩ rằng số tiền bị chi trả ít nhất là khoảng 30%

Nếu có vấn đề gì không hiểu hãy thảo luận với nhân sự của công ty.

bình luận

ページトップに戻る