Toyosu

đấu giá cá ngừ

Người bán được chú cá ngừ đắt nhất phiên đấu giá đầu năm làm gì với số tiền đó?

Vào sáng ngày 5 tại chợ Toyosu, Tokyo, "cuộc đấu giá đầu tiên" thường niên đã được tổ chức, và chú cá ngừ Oma, Aomori (nặng 211 kg) đã được bán đấu giá với mức giá cao nhất là 16,88 triệu yên (3,3 tỉ đồng/khoảng 16 triệu/1kg). Đây là năm thứ 11 liên tiếp Oma đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá đầu

ページトップに戻る