Doanh nghiệp Nhật và chính sách làm việc đến tuổi 70

25% số công ty ở Nhật Bản đang tuân theo chỉ thị của chính phủ nước này về việc cho phép nhân viên làm việc nếu họ muốn cho đến khi 70 tuổi. Hướng đi này như một phần trong nỗ lực giảm bớt tình trạng khan hiếm nhân lực và giảm bớt áp lực lên hệ thống an sinh xã hội.

Tiếng Nhật công việc: 外勤 và 内勤

Bộ Lao động Nhật Bản cho biết 25,6% công ty tính đến tháng 6 năm 2021 đang tuân theo khuyến nghị của chính phủ trong luật sửa đổi nhằm tạo cơ hội làm việc cho nhân viên lớn tuổi.

Luật Ổn định việc làm của Người cao tuổi yêu cầu các công ty cho phép nhân viên của họ làm việc cho đến năm 65 tuổi. Nó đã được sửa đổi vào tháng 4 năm 2021 để khuyến khích các doanh nghiệp đảm bảo cơ hội cho nhân viên của họ làm việc cho đến khi 70 tuổi. Luật sửa đổi quy định rằng điều này có thể được thực hiện bằng cách bãi bỏ hoặc nâng tuổi nghỉ hưu, tiếp tục sử dụng những người đã quá tuổi nghỉ hưu bắt buộc hoặc giao cho cá nhân đó thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Bộ Lao động nước này cho biết ngày 24 tháng 6 họ đã khảo sát khoảng 230.000 công ty trên khắp Nhật Bản để xác định xem họ có tuân theo khuyến nghị của chính phủ hay không.

tuổi nghỉ hưu ở Nhật

4 điều cần cân nhắc trước khi nghỉ việc tại Nhật Bản

Kết quả cho thấy trong số các công ty đã tuân thủ luật sửa đổi thì:

  • 19,7% đã đưa ra “hệ thống tiếp tục việc làm” cho phép tái sử dụng nhân viên sau khi nghỉ hưu cho đến năm 70 tuổi
  • 4% các công ty đã bãi bỏ tuổi nghỉ hưu
  • 1% đã tăng tuổi nghỉ hưu

Cuộc khảo sát cho thấy các công ty nhỏ hơn dường như sẵn sàng cho phép nhân viên của họ làm việc cho đến khi 70 tuổi. Khảo sát cũng phát hiện ra rằng 28,9% các công ty có từ 21 đến 30 nhân viên đã tuân theo khuyến nghị của luật sửa đổi. Con số này là 25,2% đối với các công ty có từ 31 đến 300 nhân viên.Trong số các công ty lớn hơn với 301 nhân viên trở lên, tỷ lệ này giảm xuống còn 17,8%.

“Có vẻ như các công ty lớn hơn, có nhiều nhân viên lớn tuổi trên sổ sách của họ sẽ thận trọng hơn trong việc tuân theo khuyến nghị của luật”, một quan chức của Bộ cho biết.

1334 công ty Nhật tròn 100 tuổi vào năm 2022

 

Theo asahi

bình luận

ページトップに戻る