Nợ quốc gia trên đầu người dân Nhật Bản tiếp tục ở mức hơn 10 triệu yên

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, nợ quốc gia của Nhật Bản (là tổng dư nợ của trái phiếu chính phủ, các khoản vay và hóa đơn tài chính) đã đạt mức cao kỷ lục mới là 1.270 nghìn tỷ yên. So với tháng 3 năm 2022, con số đã tăng 29,2 nghìn tỷ yên.

nợ quốc gia Nhật Bản

Nguyên chủ yếu là do các biện pháp kích thích tài khóa được thực hiện để đối phó với đại dịch COVID-19 và giá cả tăng do lạm phát. Đây là năm thứ 7 liên tiếp nợ tăng lên mức cao nhất.

Một tính toán dựa trên dân số Nhật Bản ước tính là 122 triệu người (tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2022) cho thấy khoản nợ bình quân đầu người đối với mọi công dân, từ trẻ sơ sinh đến người trăm tuổi, là hơn 10,4 triệu yên. Năm ngoái đánh dấu lần đầu tiên nợ bình quân đầu người vượt quá 10 triệu yên và hiện nay nó còn tăng thêm nữa.

Khoản nợ gia tăng chủ yếu là do việc phát hành trái phiếu chính phủ tăng hàng năm, chiếm phần lớn khoản nợ, từ 31,7 nghìn tỷ yên lên 1.136 nghìn tỷ yên. Số dư trái phiếu chung chưa thanh toán của Nhật Bản cần được hoàn trả thông qua thuế cũng tăng lên 1.028 nghìn tỷ yên.

 

Nguồn: Nippon.com

Biên tập: LocoBee

bình luận

ページトップに戻る