Bạn đồng hành tí hon
Loco:Bee
  • Google Play
  • App Store

LocoBee
LocoBee là ứng dụng liên lạc kiểu mới giúp giải quyết những khó khăn khi bạn đi du lịch bằng cách kết nối với Loco (người địa phương) dùng chung ngôn ngữ với bạn.
FORUMS
<Màn hình danh sách bài viết>
Là nơi bạn sẽ nhận được câu trả lời từ LOCO sau khi đăng vấn đề hay điều bạn muốn làm trong chuyến du lịch của mình lên. Nếu có thông tin về nơi bạn đang đứng, LOCO sẽ có thể giúp bạn nhiều điều hơn.
MAP
< Màn hình bản đồ >
Bạn sẽ biết được xung quanh mình đang có những ai và họ có thể giúp gì cho bạn. Hãy thử viết rằng bạn muốn ăn món gì đó ngon ở gần đây. LOCO sẽ chỉ cho bạn quán ăn nào ngon mà chỉ có người địa phương mới biết.
PROFILE
< Màn hình thông tin cá nhân >
Đăng kí ngôn ngữ bạn có thể sử dụng và sở thích để tìm bạn đồng hành du lịch nào! Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những người địa phương nói ngôn ngữ giống mình hoặc có cùng sở thích với mình.
BẠN CÓ VẦN ĐỀ? BẠN CẦN GIÚP ĐỠ?
  • Google Play
  • App Store