SINH VIÊN

Luyện JLPT Kì tháng 7 năm 2018

SINH VIÊN

Tiếp sức cho kỳ thi mới, bài viết lần này LocoBee tiếp tục đưa ra những câu hỏi nhỏ hàng ngày theo dạng câu hỏi đề thi JLPT. Đây sẽ là bài viết tổng hợp tất cả các câu hỏi được đăng trên trang Facebook chính thức của LocoBee vào 17 giờ hàng ngày nhé.

 

 

Câu hỏi số 1: (3/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
料理

① りょうり
② りょり
③ りょうさと
④ りょいり

Đáp án số 1

Câu hỏi số 2: (4/12)
日本語は、前より (  )わかるようになりました。

① もう        công việc hay hành động đã làm xong tại thời điểm nói đến
② ずっと     thường chỉ mức độ
③ きっと     chắc chắn (mang tính phỏng đoán)
④ かならず nhất định (mang tính bắt buộc)

Tiếng Nhật của bạn tốt hơn trước rất nhiều rồi đó.

Đáp án số 2

Câu hỏi số 3: (5/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
急いで

① おそいで
② いせいで
③ いそいで
④ おせいで

Đáp án số 3

Câu hỏi số 4: (6/12) (   )を読むのが好きです。

① 試合   cuộc thi
② 小説   tiểu thuyết
③ コンサート buổi hoà nhạc 
④ ダンス  khiêu vũ

Tôi thích đọc tiểu thuyết.

Đáp án số 2

Câu hỏi số 5: (7/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
正月

① せいがつ
② せいつき
③ しょうつき
④ しょうがつ

Đáp án số 4

Câu hỏi số 6: (8/12) ( ) 寒くなってきましたね。

① だいたい
② ずいぶん
③ きっと
④ たいてい

Đáp án số 2

Câu hỏi số 7 : (9/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
貫けれて

① きらぬけれて
② かんけれて
③ かんぬけれて
④ つらぬけて

Đáp án số 4

Câu hỏi số 8 : (10/12) 雨がひどくなって。( )、雪もなり初めている。

① それでも
② そのため
③ それなのに
④ そのうえ

Đáp án số 4

Câu hỏi số 9 : (11/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
正直

① しょうじき
② せいじき
③ せいじか
④ しょうじか

Đáp án số 1

Câu hỏi số 10: (12/12) (  ) で、かみをきってもらいました。

① オーバー
② とこや
③ きもの
④ したぎ

Đáp án số 2

Câu hỏi số 11 : (13/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
完全

① けんぜん
② かくぜん
③ げんぜん
④ かんぜん

Đáp án số 4

Câu hỏi số 12: (14/12) 仕事が忙しいので、人をもう一人(  )ことにした

① つとめる
② やとう
③ あげる
④ まぜる

Đáp án số 2

Câu hỏi số 13 : (15/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
鋭い

① しつこい
② にぶい
③ ぬくい
④ するどい

Đáp án số 4

Câu hỏi số 14: (16/12) 事の重要性を (  )

① 協同
② 共同
③ 強調
④ 協調

Đáp án số 3

Câu hỏi số 15:(17/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
偽造
① いそう
② ぎぞう
③ いぞう 
④ ぎそう

Đáp án số 4

Câu hỏi số 16:(18/12) いっしょうけんめいなようす

① しんけん
② しんせん
③ しんちょう
④ しんこく

Đáp án số 1

Câu hỏi số 17 :(19/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
溶岩

① ようがん
② ゆうせき
③ ようせき
④ ゆうがん
Đáp án số 1

Câu hỏi số 18: (20/12) インスタントラーメンは( ) できるので人気がある
① 手軽に
② 気軽に
③ 手近に
④ 身近に

Đáp án số 1

Câu hỏi số 19: (21/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
停車

① としゃ
② ていしゃ
③ てしゃ
④ とうしゃ

Đáp án số 2

Câu hỏi số 20: (22/12) 日経(  )で働く

① 機業
② 起業
③ 査証
④ 企業

Đáp án số 4

Câu hỏi số 21:(23/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
水分
① すいぷん
② ずいぶん
③ みずぷん
④ すいぶん

Đáp án số 4

Câu hỏi số 22:(24/12) まだ使えるものが捨ててあるのを見て惜しいという感じ
① 仕方がない
② 勿体ない
③ 面倒臭い
④ 思い掛け無い

Đáp án số 2

Câu hỏi số 23:(25/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
求められる
① あつめられる
② まとめられる
③ もとめられる
④ すすめられる

Đáp án số 3

Câu hỏi số 24: (26/12) 新しい予算案が国会で( )された。

① 確立
② 確実
③ 確認
④ 承認

Đáp án số 4

Câu hỏi số 25:(27/12) この漢字の読み方を選んで下さい。
時期

① しき
② じき
③ とき
④ つき

Đáp án số 2

→ Luyện JLPT Kì tháng 12 năm 2018

 

Chúc các bạn có một mùa ôn thi hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn!

 • twitter
 • facebook
 • LINE
 • Pinterest
RELATED POST

ページトップへ