[Người đi làm tại Nhật Bản cần biết] Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm 年末調整
KINH NGHIỆM SỐNG

Tuỳ theo giấy tờ nộp khi làm thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm mà người lao động có thể được hoàn lại tiền thuế đã đóng. Điều chỉnh thuế cuối năm (年末調整 nenmatsuchosei) là thủ tục tính thuế thu nhập (所得税 shotokuzei) đã được khấu trừ từ tiền lương được trả trong […]

RANKING

FACEBOOK

ページトップへ